Innovatie als basis voor duurzame groei

MontageHOME1

"Het nieuwe duurzame fundament voor optimale groei en bloei"

PALMEGRO is ontwikkeld vanuit de visie dat de natuurlijke restproducten van de palmolie-industrie niet langer een negatieve impact op het milieu hebben, maar dat deze voortaan middels een innovatief, state-of-the-art productieproces 24/7 en het hele jaar door worden getransformeerd tot een milieuvriendelijke en kwalitatief hoogwaardige bodemverbeteraar en -bedekker.

Tegelijkertijd is PALMEGRO een gelijkwaardige, alternatieve oplossing voor veen, wat – vooral door de winning ervan op zeer grote schaal – grote negatieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit. Complete ecosystemen die in duizenden jaren zijn opgebouwd, dreigen in snel tempo te verdwijnen.

Vanuit ecologisch en maatschappelijk perspectief is het winnen van veen en tegelijkertijd het onbenut laten van natuurlijke reststromen zeer ongewenst. Door concreet invulling te geven aan het ‘cradle-to-cradle’ principe levert PALMEGRO een significante bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit.

© PALMEGRO 2016
All Rights Reserved

Webdesign: www.claassen.nl